Cyber Magnetic Chair

Based on Magnetc field therapy

Dette er et ekstra tilleggs utstyr til SCIO apparatet. Klienten har på øreklokker, - prater inn i en mikrofon i 12 sekunder, og det gjøres da en stemme analyse.

Analysen leser den energetiske ubalansen i kroppen via lydfiler, og via klientens stemme.

Cyber Magnetic Chair kan da velge musikk etter ulike behov til klienten. Avslapping, healing eller energi.

Musikken blir sendt inn i kroppen via hodetelefoner, og en felt generator. Da blir det Magnetiske feltet til klienten aktivert.

Det brukes også Solfeggio frekvenser i toner, som er blandet med musikken. Det er i tillegg en egen Solfeggio behandling. Man får også en veiledet meditasjon, blandet med tilpasset musikk og toner.

Solfeggio frekvenser har 6 ulike toner og Hz, som gir en healing effekt på ulike nivåer. Hver frekvens har balanserende effekt, og gir energi til kropp, sjel og ånd, som igjen harmoniserer på de ulike nivåene….

Solfeggio Frekvenser og toner.

Solfeggio Toner ble brukt av Gregorianske munker for å få spirituell kontakt. I følge kirken, var disse tonene borte over en tid, men har i senere tid blitt tilgjengelig igjen for menneskeheten.

Frekvensene som lager disse tonene sies å ha en enorm healing, og gir muligheten til menneskeheten. –spesielt til DNA.

De skal gi spirituell oppvåkning og transformasjon. De har størst påvirkning på det psykiske, eteriske mentale og det astrale planet. Musikken får fram den gamle Solfiggio skalaen, som stimulerer vibrasjon for kreativitet, og gjør det lettere for å få til en helhetlig helse..

De 6 grunnleggende tonene og påvirkningen.

396Hz Liberating,Guilt and Fear.

417Hz Undoing Situatios and Facilitating Change.

528Hz Transformation and Miracles, DNA repair.

639Hz Connection/Relationships.

741Hz Expression/Solutions.

852Hz Returning to Spiritual Order.