KI- Terapi er Urteterapi

Urte terapi er en selvstendig terapiform.

Naturens apotek, og legeurtens historie er sannsynligvis like lang som menneskehetens historie. Den eldste kunnskapen om fortidens erfaringer med legeplanter ble bevart gjennom muntlige overleveringer og nedtegnelser.

WHO –verdens helseorganisasjon hevder i sine beskrivelser at ca 75% av all medisinsk behandling i verden foregår med naturmedisin, som i hovedsak bygger på urtemedisin.

KI-Terapien har sitt konsept fra Østlig filosofi og Kinesisk medisin. Der Organuret og 5 element loven er viktige veivisere.

Det er viktig å ha fokus på hva som belaster kroppen, og som utvikler sykdom. Tap av livsenergi eller forstyrrelser i kroppens balanserte energier, er i følge den kinesiske helsefilosofi, årsaken til utvikling av alle sykdommer og lidelser.

Det viktigste i Østens tenking, er å forebygge, vedlikeholde og sette kroppen i stand til å reparere seg selv.

I dag vet vi at det meste av virkestoffene som benyttes i dagens skolemedisinske preparater, er kjemiske kopier av virkestoffer funnet i naturen.

Herba Plus produktene er tilpasset den Vestlige kulturs livsstil, problemer og behov. Ved å velge riktige urter i det enkelte tilfelle, har terapeuten et effektivt verktøy, og en sikker vei til raskere, bedre behandling og varige resultater.

Norsk produserte urtepreparater er grunnbasen både i renselses prosessen og den videre behandlingen. Disse preparatene er underlagt streng kontroll, og basert på dokumentert forskning. Produktene har GMP kvalitetsstandard. Ved å velge riktige produkter i forhold til ubalansene, blir det raskere og gode resultater.

Prinsippene som man jobber etter, er Avgiftning og Rensing av belastede organer, og områder. Samt påfyll og vedlikehold av nødvendige tilskudd.

 

 

ki-terapi-helhet-og-balanse

5-element loven.

Denne teorien er et av prinsippene i den kinesiske medisinen. Naturens elementer tre, ild, jord, metall, og vann settes i sammenheng med organer, kroppsdeler og andre begreper, som muskler, følelser og årstider.

Flyt av QI, er når de enkelte meridianer går i samme rettning som det aktuelle organ sender ut sin flyt av energi. Rent blod leverer friskt oksygen og næring, og lymfen tar imot avfall, og drenerer det bort.

Organuret

Organuret er en viktig del av den Traditionelle kinesiske Medisinen (TCM)

Organuret brukes for å vise kroppens dagsrytme. Hvert organ har en intervall på 2 timer hvert døgn, der energien er mest aktiv,(på topp) og tilsvarene 12 timer mins aktiv. (lavest)

I perioden der organet er mest aktivt, restituerer det seg selv ved å rense, så lader organet seg opp igjen.

Ved ubalanse i organer eller meridianer, kan dette ofte merkes som symtomer, i den mest aktive perioden. Lidelsene er avhengig av hvilket element eller organ som er i ubalanse. Problemene kan omfatte alt av symptomer. Det kan f.eks være fysisk, og psykisk, og man kan våkne på bestemte tider på natten.

Det er viktig å etterstrebe Yin og Yang som er universets motsetninger og balanse.

Anbefalte bøker:

KI Terapi. Helhet og Balanse (for Terapeuter) av Geir Magne Andersen.

Medisinske urter. Urter for helse og velvære ISBN 978-82-529-3367-3

Clark Therapy. Health and Prevention at any age. ISBN D-9841129-8-7

Anbefaler også Herpa Pluss sine videoer på Facebook. Man finner også fin informasjon på www.herbaplus.no!

 

5-elemeters-lov-front

organ-uret