ES-Teck Complex

Elektrokjemisk undersøkelsesmetode

E.S.-Teck Complex System Medisinsk godkjent apparat som er klassifisert 5.10 K, er en gullstandard som er godkjent for bruk i sykehus og på private teknologiske klinikker.

E.S.-Teck Complex utfører en sjekk der hoved funksjonen er å lese prosessene i kroppen. Apparatet måler hvilke organ og vev som jobber for lite eller for mye. Resultatene sammenlignes med målinger i en referansedatabase fra 30.000 mennesker med ulike bekreftede diagnoser.

De 7 ulike målemetodene :

  1. EKG - Elektrokardiogram gjør en pulsmåling
  2. HRV Heart Rate variability måler det sympatisk og parasympatiske nervesystemet.
  3. Digital pulsanalyse     Pulsbølge måling, den måler det vaskulære systemet/sirkulasjons systemet
  4. Plethysmograf oxygenmåling. måler de ulike okygenverdiene.
  5. Bioimpedance Kroppskomposisjonen fra halsen og ned. Fett og vann i forhold til høyde og vekt. (de 4 Platene) måler fettprosent og væske i og utenfor cellene.
  6. Phase Angel Fasevinkelen på cellemembranet/brytningpunktet. Permabliteten på cellene. Den måler cellevolt og celleaktivitet.
  7. EIS Elektro interstitial væske. Måler det virkelige stoffskiftet. Saltvannet leder strøm. Hormonstoffskiftet. Natrium og kalium,ATP, Celleaktivitet, metabolisme

I tillegg måles hormonbalansen, syre/base forhold, og det sympatiske og parasympatiske systemet. De øvrige undersøkelsesmetodene som er integrert i E.S.-Teck Complex system er HRV –«heart rate variability» (EKG)som ser på variasjonen i hjerterytmen. Samt SPo2 som ser på oxygen innholdet i blodet. Disse målingene kartlegger bl.a hjertefunksjonen og sirkulasjonssystemet.

Det er også integrerte Bioimpedansmålinger som gjør en kryss sjekking av celleaktiviteten i 22 volumer/områder og 9 segmenter/nivåer, og som ser på jone konsentrasjonen i hvert segment. I programvaren er det en rekke nye faktorer som kalkuleres ut fra alle de integrerte faktorer som måles. E.S.-Teck Complex system kartlegger hvilke livstilfaktorer som bør bedres, hva som ikke fungerer og hvordan utviklingen i behandlingsforløpet er.

_mg_9155

_mg_9144

_mg_9151

_mg_9161-2

_mg_9168

_mg_9171