Quantum Wave Laser

Scalar wave Laser (SLW)  er en kald laser for terapeutisk bruk. Det er en soft eller healing laser, som er en Lavstyrke laser utformet til forsiktig cellefornyelse. Laser står for Lys forsterkning ved stimulert utslipp av stråling. Stråling i denne sammenheng, er bare uttrykk for overføring. Den er fullstendig trygg. Den varmer ikke opp vev eller brenner. Den jobber på regenererings grunnlag.

Kald laser fornyer cellene ved forsiktig energi i form av fotoner, som øker energi molekylet til cellen, kalt ATP (Adenosintrifosfat), som igjen stimulerer til mer effektiv vekst.

Kald laseren donerer lys til kroppen, og gjør den i stand til å hele seg selv. 

SLW fornyer ikke bare celler, men den avslapper og sletter hukommelsen som aktivisere latente biologiske kvanteprosesser. Evnen til å slette cellehukommelsen, betyr ikke at den eliminerer viktig celle informasjon, -men tillater cellen til å gå tilbake til sin «standard innstilling» for å gi mulighet til å gjøre den jobben som cellen er ment til å gjøre.

Den brukes for skader og smertelindring, stress og sykdom, ansikt fornyelse, med mer

SLW har Digital prosessor. Den har110 forhånd -innstilte frekvenser som velges etter behov.

8 stk 780 5 mw Infrarød laser dioder, 

8 stk 650 mw Rød laser 

20 stk 5 mw Fiolett spektrum LED dioder.

Disse lager avrundede sinus bølger

Prober

VioPulsar Probe 405 nm bruker for Meredianer, plexuser, chakra DNA/RNA og overflatisk vev.

1 stk 70mw fiolett laser diode

4 stk 5 mw fiolett spekrum LED dioders 

Dioden holder mer celleinformasjon enn andre fargter.

Rød Laser Pulsar Probe 650 nm brukes for Hud, Muskler, mykt vev, gommer, Blod, lymfe med mer

1 stk 100mw Fiolett Rød Laser diode

4 stk 4 mw Fiolett spektrum LED diode