Samtaleterapi, Veiledning og Bevisstgjøring

Taushetsplikt er en selvfølgelighet

Kommunikasjon er det vanskeligste og det viktigste i livet.  Livet er her og nå.

Det er viktig å møte folk der de er. Vi er alle unike, og har ulike belastninger og behov. Traumer av ulik art påvirker både kropp og sjel. Dette kan gjøre at det blir blokkeringer som gjør at flyten i koppen ikke fungerer som den skal.

Veilednings pedagogikk er å gi råd.  Konsultasjon er en betegnelse som ligger nær veiledningsbegrepet, og som vektlegger betydningen av å gi råd.

Samtaleterapi er den fortrolige samtalen. Metode og teknikk som brukes i samtaleterapi, vil kunne variere  fra en samtaleterapaut til en annen, utfra  dens enkeltes faglige bakgrunn og plattform.

 

Metamedisin er en metode i samtaleterapien som man eventuelt kan bruke. Man ser på sammenhengen mellom stress, følelser og traumers påvirkning, i forhold til organene som er belastet.

Organene blir styrt av de 4 hjerne lagene, og de ulike reliene styrer organene. Man kan forstå prosessen som er i kroppen, ved sammenligne hvilket hjernelag, og hvilke symtomer klienten har.

Metamedisin representerer spennende vinkling som fasiliteter samtalefokuset på årsaksforhold, og som derigjennom kan gi innsikt og forståelse av hvorfor man blir syk.

Metamedisin har fundament i menneskets urbiologi, hvor det bygges bro mellom følelser, opplevelser, overbevisninger om fysiske symptomer, og psykiske ubehag/problemer. Man ser det holistiske bildet, og når klienten forstår denne sammenhengen selv, økes sjansen for at det kan skje en helbredelse.

 

meta-medisin-stor

Det er 4 betingelser som er tilstede i en hendelse som kan skape en ubalanse i konfliktsjokket.

  • Den kommer uventet.
  • Opplevelsen er dramatisk.
  • Man føler seg isolert.
  • Man har ingen strategi.

IMMA International META-medicin Association. Arrangerer verdenskongresser med mange kjente forelesere.

Se også: Meta-heath.info

Metamedisin i Norge. Dagfrid Kolsås Video FB, Bengt Madsen Video FB (You tub)

Anbefalte Bøker:

Cellene husker alt ISBN978-91-637-8463-7, Metamedicin, Susanne Billander, I heald my life. ISBN 978-1-4525-9359-3,  Fra kreft til kraft. ISBN978-82-300-0392-3

Dr Hamers teori var: at det er psykologiske sjokk kan utløse sykdommer. Han innlemmer diverse andre alternative behandlingsmetoder for å løse opp disse traumene som NLP og TFT.

TFT -Tankefeltterapi har en psykisk eller spirituell tilnærming. Negative følelser er tettpakket informasjon med negativ energi, som er bundet til tankefeltet.

EFT -Emosjons fokusert terapi er en variant av tankefeltterapi.

EFT betyr Emotional Freedom Techniques. Det er teknikker for å frigjøre seg fra emosjoner i traumer.

En nøkkel til behandlingen er påvirkning av kroppens bio-energetiske felt, ved å banken forsiktig på kroppens spesifike punkte, langs kroppens energi meridianer. Det er en enkel teknikk, -trinn for trinn. Man kan gjøre seg ferdig med negative opplevelser for godt.

se: youtube.com/watch-UtjNWykJkuO : EFT Norsk Naturlig balanse 1 tapping

Bok: Tankefelt terapi ISBN 82-7413-621-7

NLP –Nevrolingvistisk programmering   er en erkjennelses filosofisk tilnærming, som ersammenhengen mellom læren om menneskets subjektive oppfattelse av omverdenen.

Tidslinje arbeid

Nevrolingvistisk programmering (NLP)

Bøker. Tankefelt terapi, ISBN-82-7413-621-7.

The healing code. ISBN978-1-4555-0201-1

 

Anbefalte bøker: